Unizo wil dat Vlaamse regering invulling Uplace-site overdraagt aan provincie

Unizo wil dat Vlaamse regering invulling Uplace-site overdraagt aan provincie

Nu de Raad van State eind vorig jaar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen vernietigd heeft, wil ondernemersorganisatie Unizo dat de Vlaamse regering de bevoegdheid voor de opmaak van een nieuw plan voor deze regio, waar de Uplace-site deel van uitmaakt, delegeert aan de provincie. Na de vernietiging door de Raad van State lieten zowel Machelen als Vilvoorde de Vlaamse regering weten kandidaat te zijn om zelf een alternatief uit te werken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois beloofde hierover met hen in gesprek te willen gaan. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege bevestigde dinsdag een brief in die zin ontvangen te hebben van de gemeente Machelen. Ook zij zei ‘het initiatief te verwelkomen en naar de lokale visie te willen luisteren’. Volgens de krant De Tijd zou Machelen door middel van een eigen ruimtelijk plan de juridische onderbouw willen verschaffen voor een ‘Uplace light’.

Maar voor Unizo is niet het lokale bestuur maar de provincie Vlaams-Brabant het meest geschikt om tot een “regiocontract” te komen, samen met de betrokken gemeentebesturen en andere stakeholders. “De impact van dit dossier op de ruime omgeving is veel te groot om de gemeentelijke autonomie vrij spel te geven”, aldus Danny Van Assche van Unizo. De ondernemersorganisatie wil overigens dat er definitief komaf gemaakt wordt met het lanceren ‘van cosmetische varianten op Uplace’. “Vergeet dat project. Een kmo-zone al dan niet in combinatie met woongebied, een nieuw ziekenhuis nabij het station, een stukje groene zone… Er is heel wat mogelijk zolang het maar economisch en maatschappelijk waardevol is zonder de omgeving en mobiliteit te verstoren”, pleit Van Assche.

bron: Belga