Scholen doen steeds meer beroep op incassobureaus

Scholen doen steeds meer beroep op incassobureaus

Steeds meer scholen doen een beroep op incassobureau of zetten andere juridische middelen in als ouders hun schoolfacturen niet of te laat betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vzw SOS Schulden op School. “De schuldindustrie heeft duidelijk een nieuwe afzetmarkt gevonden: de onderwijswereld”, zegt Johan Van Biesen, voorzitter van SOS Schulden op School. Twee jaar geleden deed één school op de vier een beroep op incassobureaus. Momenteel is dat volgens het onderzoek van de vzw één school op de drie. “Tegelijk lopen steeds meer getuigenissen binnen over hoe een schuld van 100 euro al snel oploopt tot 1.030 euro. De inzet van een incassobureau lijkt een wondermiddel te zijn als we de reclame geloven”, legt Van Biesen uit.

Dat is volgens de vzw een vergissing. “Een school zal hoogstens een quick-win hebben voor de eerste onbetaalde factuur. Nadien blijven de facturen nog langer liggen omdat men eerst de intresten, portkosten en andere onduidelijke kosten van vorige facturen moet betalen om te vermijden dat deze nog hoger oplopen. En zo komt een kwetsbaar gezin als vanzelf in een negatieve spiraal terecht”, aldus Van Biesen.

Volgens SOS Schulden op School is de schuldindustrie “niet de oplossing, maar juist een deel van het probleem”. “Men gaat op den duur geen schulden meer afbetalen, enkel nog kosten”, luidt het. De vzw heeft naar eigen zeggen slechts één belangrijke boodschap: “Onbetaalde schoolfacturen moeten vanuit een armoedebril worden bekeken. Niet vanuit het standpunt van een consument van een of ander verbruiksgoed. We weten dat het voor scholen niet altijd makkelijk is. In heel veel scholen vormen onbetaalde facturen een probleem.”

Volgens Van Biesen zijn er alternatieven. SOS Schulden op School lanceert het project “Menswaardig innen van schoolfacturen”. “Met dit project willen we concrete middelen aanreiken die een alternatief zijn voor de inzet van incassobureaus of andere juridische methodes. Daarnaast roepen we alle netten op om met onmiddellijke ingang de incassobureaus de deur te wijzen.”

Van Biesen heeft ook advies voor de politiek. “Aan de Vlaamse regering vragen we om dringend werk te maken van de invoering van een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs. Van de federale regering vragen we een sluitende aanpak van de schuldindustrie zodat mensen een faire kans krijgen om schulden af te betalen.”

bron: Belga