“Taskforce werkt continue en intensief”

Taskforce werkt continue en intensief
Taskforce werkt continue en intensief

“We begrijpen dat er zaken moeten verbeterd worden om de slachtoffers (van de aanslagen in Brussel, nvdr) bij te staan en daar waar mogelijk hun leed te verzachten.” Dat zegt de federale regering nadat slachtoffers en nabestaanden hadden laten weten zich door de overheid aan hun lot overgelaten te voelen. “In de taskforce wordt er continue en intensief gewerkt”, stellen de ministers van Justitie Koen Geens, Defensie Steven Vandeput en van Gezondheid Maggie De Block in een communiqué. “De taskforce die in het leven werd geroepen om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie uit te werken en voor het eerst samenkwam op 28 juni 2017, toont aan dat alle politieke niveaus en verschillende departementen op een intensieve manier samenwerken”, voert de regering aan.

De drie ministers halen verschillende maatregelen aan die al werden doorgevoerd. Zo wijzen ze erop dat de twee verenigingen die de slachtoffers vertegenwoordigen erkend zijn als gesprekspartners, er een wet is die voorziet in een nationaal statuut voor slachtoffers, en er via de Commissie een aanspreekpunt werd opgericht voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Andere stappen die volgens de regering reeds werden ondernomen zijn een verhoging van de plafonds voor financiële hulp en begrafeniskosten, een intentieverklaring op Europees vlak voor betere informatiedoorstroming en het feit dat Belgische slachtoffers van terreurdaden in het buitenland ook kunnen rekenen op steun. Ook het aantal procedures is verminderd. Slachtoffers moeten zich niet langer burgerlijke partij stellen om steun te verkrijgen en er is één medische expertise op federaal niveau die geldt voor alle instanties die kunnen tussenkomen op dat niveau.

“In de taskforce wordt er continue en intensief gewerkt aan onder meer een nieuwe regeling die voorziet in een versnelde betaling door de Commissie voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, zelfs alvorens er een verzekeraar is tussengekomen”, verzekert de regering. “Ook wordt er werk gemaakt van de uitvoeringsbesluiten om het nationaal statuut voor slachtoffers in voege te laten treden. Ook buitenlandse slachtoffers zullen in de toekomst over een duidelijk statuut beschikken.”

Tot slot benadrukken de ministers dat de overheid zich bewust is van het belang van deze maatregelen en dat alles dan ook in het werk wordt gesteld om ze zo spoedig mogelijk in werking te stellen.

Bron: Belga