Kansarme jongeren geloven in onderwijs

Belga / B. Doppagne

Jongeren uit kansarme buurten zijn erg kwetsbaar voor vroegtijdig schoolverlaten, maar geloven toch heel erg in onderwijs als hefboom om vooruit te komen in het leven. Dat blijkt uit een Europees onderzoek waaraan de Universiteit Antwerpen meewerkte.

Het project RESL.eu (Reducing Early School Leaving in Europe) voerde vijf jaar lang onderzoek uit in negen Europese lidstaten. Daaruit blijkt onder meer dat 90% van de jongeren vindt dat een goede opleiding volgen de beste manier is om vooruit te komen in het leven en dat ook hun ouders daarin geloven.

Leerkrachten maken verschil

“Die positieve attitude is iets waarop we als onderwijs kunnen inpikken”, zegt onderzoekster Chris Timmerman. Dat kan door nog meer in te zetten op studiekeuzebegeleiding, discipline, het aanpakken van pestgedrag en segregatie, leerlinggerichte opleidingen en duaal leren. “Daarnaast blijkt ook de rol van leerkrachten cruciaal: jongeren geven vaak aan dat één bepaalde leerkracht voor hen het verschil maakte”, klinkt het.

De resultaten waren volgens Timmerman voor alle onderzochte lidstaten gelijklopend. “In de zuiderse landen heb je natuurlijk wel de impact van de economische crisis die daar zwaarder toesloeg, en in het Verenigd Koninkrijk heb je de heel specifieke situatie dat schoolverlaters vooral autochtone Britten zijn, in tegenstelling tot in continentaal Europa”, zegt ze.