Verruimde minnelijke schikking: kamercommissie keurt ontwerp artikelsgewijs goed

De Kamercommissie Justitie heeft vandaag artikelsgewijs het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat de verruimde minnelijke schikking hervormt. De Kamerleden moeten de tekst binnenkort nog in tweede lezing goedkeuren, waarna hij naar de plenaire Kamer verhuist. De hervorming was nodig nadat het Grondwettelijk Hof een deel van de wet had vernietigd. Het ontwerp bepaalt dat voortaan voor zwaarwichtige strafdossiers, waar al een gerechtelijk onderzoek naar loopt of die al bij de strafrechter liggen, enkel nog een minnelijke schikking kan worden gesloten nadat de rechter heeft kunnen oordelen of de voorgestelde schikking wel in lijn ligt met de ernst van de feiten. De rechter zal zich daarover uitspreken alvorens het bedrag van de schikking werd betaald, maar pas na de vergoeding van de slachtoffers, waaronder ook de ontdoken belastingen of sociale bijdragen met bijhorende intresten.

De verruimde minnelijke schikking wordt ook wel de afkoopwet genoemd. Voor de oppositie gaat het dan ook om een oneerlijke vorm van klassejustitie waarbij grote fiscale fraudeurs hun straf kunnen afkopen.

De maatregel maakt deel uit van een ruimere wet. Daarin worden zes bepalingen aangepast uit het strafrecht en de strafprocedure die het Grondwettelijk Hof deels of volledig ongrondwettelijk heeft bevonden.

bron: Belga