Minister Geens betreurt “framing” rond woonstbetreding voor uitwijzing illegalen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurt de “framing” die gebeurt rond het wetsontwerp dat woonstbetredingen mogelijk maakt bij mensen die onderdak bieden aan illegale vreemdelingen. De tekst heeft “van dichtbij noch veraf” iets te maken met de problematiek rond het Maximiliaanpark, verzekerde minister Geens vandaag. Het bewuste wetsontwerp moet een soort sluitstuk vormen in een uitwijzingsprocedure. Zo kan de woonstbetreding enkel wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd, de vreemdeling daar niet aan tegemoet is gekomen en zich nadien niet heeft aangemeld bij de lokale politie, waarna kan worden overgegaan tot gedwongen terugkeer.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister Geens benadrukten bij de voorstelling van het ontwerp in de Kamer dat tal van garanties werden voorzien om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te garanderen. Er moet immers een machtiging bij komen kijken van de onderzoeksrechter, gebaseerd op een volledig dossier. De woonsbetreding kan enkel tussen 05.00 en 21.00 uur en de politie mag enkel identiteitsdocumenten onderzoeken.

“Dit ontwerp moet duidelijkheid creëren en rechtsonzekerheid en wantoestanden uitsluiten”, verklaarde minister Geens. Hij benadrukte dat de discussie over het middel al van start is gegaan voor de problemen rond transitmigranten aan het Maximiliaanpark opdoken. “Ik betreur de framing die gebeurt. Ze past mij in geen enkel opzicht”, stelde hij. “Ik betreur hartsgrondig de polarisering”.

Staatssecretaris Francken (N-VA) onderstreepte dat de wettekst geen jota verandert aan het artikel over hulp aan illegale derdelanders. Daar zijn al meer dan tien jaar sancties voor ingeschreven, maar die zijn niet van toepassing als die hulp gebeurt om humanitaire redenen.

bron: Belga