Goedkeuring verruimde minnelijke schikking op agenda Kamercommissie

De Kamercommissie Justitie stemt normaal gezien dinsdag de hervormde versie van de verruimde minnelijke schikking, door de oppositie de ‘afkoopwet’ genoemd. De hervorming was nodig nadat het Grondwettelijk Hof een deel van de wet had vernietigd. De wijziging heeft betrekking op de rol van de rechter in de totstandkoming van de schikking. Over de minnelijke schikking is al veel inkt gevloeid. Ze staat centraal in de onderzoekscommissie-Kazachgate, die nagaat of er sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de snelle goedkeuring van de wettekst in 2011 en bij de latere toepassing door het gerecht. In 2016 noemde het Grondwettelijk Hof de vorige regeling deels ongrondwettelijk bij gebrek aan daadwerkelijke rechterlijke controle op de schikkingen.
Aanvankelijk wou minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de conclusie van de onderzoekscommissie afwachten voor hij zijn herstelwet zou uitwerken. Maar omdat de commissie niet belast was met de algemene evaluatie van de wet en ze haar werkzaamheden nog niet heeft afgerond, zette minister Geens al door met zijn ontwerp. Het ziet er overigens naar uit dat het mandaat van de onderzoekscommissie nog eens zal worden verlengd.
Het ontwerp van minister Geens bepaalt dat er voortaan voor zwaarwichtige strafdossiers, waar al een gerechtelijk onderzoek naar loopt of die al bij de strafrechter liggen, enkel nog een minnelijke schikking kan worden gesloten nadat de rechter heeft kunnen oordelen of de voorgestelde schikking wel in lijn ligt met de ernst van de feiten. De rechter zal zich daarover uitspreken alvorens het bedrag van de schikking werd betaald, maar pas na de vergoeding van de slachtoffers, waaronder ook de ontdoken belastingen of sociale bijdragen met bijhorende intresten.
Na de goedkeuring in de commissie Justitie moet ook de plenaire vergadering nog het licht op groen zetten.

bron: Belga