Wetsontwerp rond woonstbetredingen bij illegale vreemdelingen beroert de gemoederen

Wetsontwerp rond woonstbetredingen bij illegale vreemdelingen beroert de gemoederen

Verschillende belangenorganisaties verzetten zich tegen het wetsontwerp rond woonstbetredingen bij illegale vluchtelingen. De Franstalige Mensenrechtenliga, Ciré en CNCD-11.11.11 hebben hun bezwaren ingediend bij de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het Burgerplatform, dat in het Brusselse Maximiliaanpark actief is, vraagt zijn 31.500 leden intussen om Kamerleden massaal aan te schrijven met de vraag de tekst niet goed te keuren. De Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer buigt zich morgen over het bewuste wetsontwerp. Dat moet het mogelijk maken om woningen te betreden met als doel vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven, op te pakken, weliswaar met toestemming van een onderzoeksrechter.

Verschillende belangenorganisaties verzetten zich daartegen. “Een extra stap in de richting van de criminalisering van vreemdelingen en van de mensen die hen onderdak geven”, zeggen La Ligue des droits de l’homme, vluchtelingenorganisatie Ciré en CNCD-11.11.11 in een gezamenlijk persbericht. In hun ogen is het ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zijn collega op Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een “permanent en intimiderend drukkingsmiddel”, dat mensen moet ontmoedigen om mensen zonder papieren onderdak te bieden.

Meer fundamenteel vormt het wetsontwerp volgens hen een inbreuk op de onschendbaarheid van de woning en dus op de grondwet. Dat een onderzoeksrechter eerst toestemming moet geven, brengt volgens de mensenrechtenorganisaties geen zoden aan de dijk. “De onderzoeksrechter wordt de rechterarm van de Dienst Vreemdelingenzaken, iemand die aan de lopende band op vraag huiszoekingsbevelen aflevert”, besluiten ze.

bron: Belga