Middenveldorganisaties: “Integratiepact bouwt luchtkastelen”

Middenveldorganisaties: "Integratiepact bouwt luchtkastelen"

Een aantal middenveldorganisaties trekt aan de alarmbel over het Vlaamse integratiepact, het pact waarmee de Vlaamse regering samen met alle betrokken actoren racisme en discriminatie wil bestrijden. In een bijdrage op Sociaal.Net vrezen Samenlevingsopbouw, Ella vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kif Kif en Uit de Marge dat het integratiepact in zijn huidige vorm “luchtkastelen bouwt”. “Dit pact is onvoldoende zolang er geen akkoord is met een overheid die de grondrechten garandeert en een sterk beleid tegen racisme vooropzet”, luidt het.
Het integratiepact, dat ingeschreven staat in het Vlaams regeerakkoord, kende al een hobbelig parcours. Eerst werd de opdracht toevertrouwd aan gewezen Vlaams Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. Maar minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) kon zich niet vinden in haar voorstellen. In 2016 schoof minister Homans de opdracht door naar het Minderhedenforum. Bedoeling was dat er in 2017 een afgewerkt pact op tafel zou liggen.

Een aantal organisaties zoals Samenlevingsopbouw en Vluchtelingwerk Vlaanderen trekken nu in een opiniestuk aan de alarmbel. De organisaties zijn betrokken bij het pact en zijn naar eigen zeggen “bezorgd”. “Voorlopig blijven veel middenveldorganisaties op hun honger zitten. Het is niet duidelijk hoe het integratiepact zal leiden tot het dichten van de herkomstkloof, de bestrijding van discriminatie of gegarandeerde grondrechten”, klinkt het.

Zo is er nu wel een projectoproep gelanceerd. Met die projectoproep wordt gemikt op een systeemverandering van onderuit. Maar de projectoproep zal volgens de organisaties blijven steken in goede bedoelingen als de overheid ook niet zelf het voortouw neemt en bijvoorbeeld werk maakt van een “handhavingsbeleid” en het “garanderen van grondrechten”.

Verder wordt er volgens de organisaties in de huidige teksten een grote nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid en de veerkracht van het individu. “Al jarenlang doet de samenleving een beroep op de individuele veerkracht, maar er veert helemaal niets op als het systeem zelf burgers met migratieroots marginaliseert eens ze rechtop staan. Inzetten op een veerkrachtig systeem veronderstelt daarom in de eerste plaats een veerkrachtige structurele basis van grondrechten”, staat te lezen in het opiniestuk.

Morgen krijgt minister Homans in het Vlaams Parlement verschillende vragen over de stand van zaken van het integratiepact.

bron: Belga