Meer dan 5.000 mensen wachten op inburgeringscursus

Meer dan 5.000 mensen wachten nog altijd op een inburgeringscursus Maatschappelijke Oriëntatie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat maakt de vakbond BBTK vandaag bekend in het licht van de 170 geplande ontslagen wegens een herstructurering bij het agentschap. Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een decretale opdracht om mensen die zich bij een gemeente aanbieden binnen de drie maanden in te passen in de inburgeringscursussen zoals Maatschappelijk Oriëntatie of Nederlands. Toch zijn 5.000 mensen nog niet kunnen starten om er geen passend aanbod is binnen hun taal.

“Decretaal is die wachtlijst er niet”, legt Kathleen Dedecker van het BBTK uit. “We zien dat mensen door het te kleine aanbod Maatschappelijke Oriëntatie in de cursus Nederlands stappen en dan zijn ze decretaal gestart. Het vervolg is evenwel niet verzekerd.”

Bij de vakbonden rijzen er nu grote vragen over hoe het agentschap dit zal oplossen aangezien er binnen de geplande herstructurering 28,5 voltijdse equivalenten onder de leerkrachten geschrapt worden.

De herstructurering zijn een gevolg van de verminderde asielcrisis, maar de vakbonden waarschuwen dat asielzoekers en vluchtelingen slechts één derde van de inburgeringklanten vormen. De verminderde instroom van asielzoekers zou daardoor slechts een beperkte invloed hebben op het aantal kandidaten voor een inburgeringscursus.

bron: Belga