Vlaams Belang zet in op “ons land, onze mensen, onze toekomst”

Vlaams Belang zet in op "ons land

“Ons land, onze mensen en onze toekomst. Dat is waar het de komende jaren over gaat.” Zo besloot Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zijn nieuwjaarstoespraak in Baasrode. “Wij moeten Vlaamse identiteit en veiligheid niet uitroepen tot een verkiezingsthema. Veiligheid én identiteit zitten in het DNA van onze partij”, sneerde hij. De andere partijen roepen deze thema’s uit tot verkiezingsthema’s, Vlaams Belang wil er beleidsthema’s van maken. Centraal in zijn toespraak stond de immigratiekwestie. Voor Van Grieken is er een groot verschil tussen de “Theo-rie” en “Theo-praktijk”, verwijzend naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Er gaapt immers een immense kloof tussen wat Francken tweet en wat zijn beleid is”, aldus de Vlaams Belangvoorzitter. “Vlaams Belang verwerpt het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. En het verwerpt het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze ouderen, zwakkeren en hulpbehoeftigen omdat dat onaanvaardbaar is.”

Kamerfractieleidster en ondervoorzitster Barbara Pas schetste een vernietigend beeld van het federale beleid, waarbij de N-VA zijn verkiezingsbeloften heeft ingeslikt. Ze verwees naar de praktijktests bij de werkgevers, het Arco-dossier waarvoor geen belastinggeld gebruikt zou worden, het strafuitvoeringsbeleid dat een ‘strafkwijtscheldingsbeleid’ geworden is, de onderzoekscommissie Aanslagen waar in het eindverslag de ware oorzaken – islam en massa-immigratie – compleet genegeerd werden.

“Het draagvlak voor onafhankelijkheid dat wij zorgvuldig aan het opbouwen waren, heeft N-VA vakkundig weggeblazen. De N-VA heeft het Vlaams nationalisme jaren achteruit geslagen. Ik weet het, we moeten van ver terugkomen, maar we zullen ook terugkomen!”, zei Pas strijdvaardig.

bron: Belga