“Tekort van 20 miljard voor kernuitstap” (Jean-Marc Nollet)

Tekort van 20 miljard voor kernuitstap (Jean-Marc Nollet)

Het budget dat ons land heeft voorzien voor de kernuitstap in 2025 is onvoldoende, waarschuwt Ecolo-Europarlementslid Jean-Marc Nollet zaterdag in Le Soir. “Er zal tussen 20,5 en 21,9 miljard euro tekort zijn door een duidelijke onderschatting van de kosten van afvalbeheer en opslag”, waarschuwt hij zaterdag in Le Soir. Het voorziene budget bedraagt 14,8 miljard euro, maar Nollet becijfert de kosten tussen 35,3 en 36,7 miljard, op basis van Zwitserse schattingen van officiële instanties.
De 14,8 miljard moet zowel de ontmanteling van de energiecentrales als het beheer van nucleair afval bekostigen. Maar voor het meest radioactieve afval is er nog geen “definitieve” oplossing gevonden, merkt Nollet op.
Hij herinnert er ook aan dat de voormalige directeur van NIRAS, het federaal orgaan dat het nucleair afval beheert, in het verleden sprak over een verdrievoudiging van de kosten.

bron: Belga