Peter Gyselbrecht krijgt geen schadevergoeding voor maanden voorhechtenis

Peter Gyselbrecht krijgt geen schadevergoeding voor maanden voorhechtenis

In de zaak van de kasteelmoord is het verzoek tot schadevergoeding van Peter Gyselbrecht afgewezen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Gyselbrecht zat bijna zeven maanden in voorhechtenis, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld. Op 31 januari 2012 werd Stijn Saelens in zijn kasteel in Wingene doodgeschoten. Zijn levenloze lichaam werd twee weken later teruggevonden in een bos in Maria-Aalter. Kort voor die ontdekking waren André Gyselbrecht en zijn zoon Peter al door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Beide verdachten werden begin september 2012 onder voorwaarden vrijgelaten door de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Uiteindelijk besliste diezelfde KI in januari 2017 om Peter Gyselbrecht definitief buiten vervolging te stellen.

Peter Gyselbrecht vorderde na die buitenvervolgingstelling een morele schadevergoeding van 250 euro per dag voorhechtenis. Daarnaast eiste hij ook een forse schadevergoeding voor loonverlies en gemaakte kosten. In totaal ging het om een vordering van ruim 250.000 euro.

Op 12 januari 2018 heeft de minister beslist om geen vergoeding voor onwerkdadige hechtenis toe te kennen. Het verzoek werd afgewezen omwille van persoonlijke gedragingen, maar om de privacy te respecteren gaat de FOD Justitie niet in op de details. Bij dergelijke beslissingen gaat het vaak om betrokkenen die niet meewerkten met het onderzoek of leugenachtige verklaringen aflegden. De precieze beweegredenen in dit dossier zijn niet bekend.

De advocaat van Peter Gyselbrecht heeft 60 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de minister. In dat geval zal de Commissie van Beroep inzake Onwerkzame Voorlopige Hechtenis zich over de kwestie moeten buigen.

bron: Belga