Ouders stappen naar rechter tegen hoofddoekverbod in gemeenschapsscholen Maasmechelen

Ouders stappen naar rechter tegen hoofddoekverbod in gemeenschapsscholen Maasmechelen

De ouders van elf meisjes uit twee middelbare scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Maasmechelen willen via de rechter bekomen dat hun dochters een hoofddoek mogen dragen in hun school. In een van de scholen is nog een overgangsregeling van kracht na het verbod op levensbeschouwelijke tekens dat de scholen van de GO!, de koepel van het gemeenschapsonderwijs, in 2013 invoerden. Ook in de Maxwell-school werd het verbod toen ingevoerd, maar leerlingen die voor het begin van het schooljaar al ingeschreven waren en een hoofddoek droegen, mochten die hoofddoek blijven dragen zolang ze op de school les volgden. De laatste leerlingen die van die overgangsregeling gebruikmaken studeren dit jaar of volgend jaar af.

In de Nikola Tesla-middenschool is geen overgangsregeling omdat die school opende nadat het verbod werd ingevoerd. De moeder van één van de meisjes begon met een petitie omdat ze wilde dat haar dochter ook de mogelijkheid zou krijgen om een hoofddoek te dragen. Omdat ze met de petitie en een brief geen gehoor vond bij de directie, stapte ze samen met enkele andere ouders naar de rechter.

Volgens de advocaten van de ouders en de meisjes gaat het schoolreglement in tegen het Europese Verdrag van de Rechten voor de mens (EVRM), dat de godsdienstvrijheid garandeert. Zij willen dat de Tongerse rechtbank het verbod uit het schoolreglement onmiddellijk laat schrappen. Maar de advocaten van de koepel voor het gemeenschapsonderwijs stellen dat een verbod onder voorwaarden wel kan en dat het geen invloed heeft op de geloofsovertuiging van de jongeren. Het vonnis valt op 23 februari.

bron: Belga