Onderzoeksrechters vergaderen met justitiecommissie over plannen van Koen Geens

In Mechelen heeft vrijdag een tachtigtal onderzoeksrechters samengezeten met leden van de Kamercommissie Justitie om hun bezorgdheid te uiten over de plannen van Justitieminister Koen Geens. Ze vrezen voor een “uitholling van hun rechterlijke taak”, wanneer hun functie zou worden omgevormd tot rechters van het onderzoek en lanceerden ook eigen voorstellen om het gerechtelijk onderzoek te moderniseren.
De experts die minister Geens adviseren bij de hervorming van Justitie zijn van mening dat een rechter van het onderzoek een grotere onafhankelijkheid zou hebben en in staat zou zijn om beter toezicht te houden op het snelle verloop, de evenwichtigheid en de volledigheid van het onderzoek, dat door het openbaar ministerie gevoerd wordt.
De onderzoeksrechters menen echter dat die onafhankelijkheid alleen op papier zal bestaan en dat de rechters van het onderzoek net meer afhankelijk zullen worden van politie en parket. Ze zullen immers geconfronteerd worden met dossiers die ze niet van bij aanvang gevolgd hebben en waarbij tijdsdruk hen zal dwingen om zich alleen maar te baseren op de beweringen van politie en parket.
“We zijn niet tegen verandering en willen best meewerken aan de verbetering van Justitie, maar we kunnen ons niet vinden in de plannen van de minister”, zegt Mechels onderzoeksrechter Philippe Van Linthout.
De onderzoeksrechters overhandigden daarom tijdens de vergadering een tekst aan de commissieleden met eigen voorstellen om onder meer de werking van de onderzoekskabinetten te verbeteren, de controlemechanismes op (het onderzoek van) de onderzoeksrechter efficiënter te maken en om gerechtelijke onderzoeken sneller af te sluiten. Want zij blijven erbij dat het in ieders belang is om de figuur van de onderzoeksrechter te behouden.
Eerder deze week bleek uit een brief die De Standaard kon inkijken, dat ook het openbaar ministerie forse kritiek uitte op de fundamentele veranderingen die Geens voorstelt. “Onbetaalbaar, onwerkbaar, onaanvaardbaar”, klonk het. Een mening waar ook de onderzoeksrechters zich achter scharen. “We hopen dat er met onze voorstellen rekening wordt gehouden en zijn altijd bereid om verder in debat te gaan, maar niet over de uitgeholde versie van onze taak zoals die nu op tafel ligt”, zegt onderzoeksrechter Van Linthout.

bron: Belga