Gemeenten ruimen jaarlijks 17.739 ton zwerfvuil op

Gemeenten ruimen jaarlijks 17.739 ton zwerfvuil op

In 2015 hebben de Vlaamse lokale besturen 17.739 ton zwerfvuil opgeruimd of 2,77 kg per Vlaming. Samen met andere zwerfvuilophalers (intercommunales, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Waterwegen en Zeekanaal, enz.) gaat het in totaal om 20.426 ton zwerfvuil of 3,19 kg per Vlaming. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2016-2017 uitvoerde bij alle Vlaamse steden en gemeenten. De best beschikbare schatting voor de hoeveelheid afval die correct werd gedeponeerd in straatvuilnisbakken bedroeg 7.001 ton in 2015, meldt OVAM vandaag.

De beleidskosten verbonden aan openbare netheid voor de lokale besturen in 2015 liepen op tot 155.422.048 euro of 24,2 euro per Vlaming, inclusief de kosten voor het ledigen van straatvuilnisbakken. Voor de andere zwerfvuilophalers bedroeg dit 8.777.555 euro. Samen geeft dit 164.199.603 euro, ofwel 25,6 euro per Vlaming.

Voor de lokale besturen raamt de studie de directe beleidskosten die verbonden zijn aan zwerfvuil (o.a. machinaal en manueel vegen, ledigen vuilnisbakken, transport en verwerking) op 109 miljoen euro. De overige 46 miljoen euro zijn indirecte kosten: sensibilisering, inzet van vrijwilligers, aansturing en beleid, zwerfvuilactiviteiten.

“Deze schattingen hebben betrekking op 2015 en dateren dus van voor het van start gaan van het versterkte zwerfvuilbeleid in 2016”, merkt OVAM nog op.

bron: Belga