Vlaams Rampenfonds zal storm waarschijnlijk niet erkennen als ramp

Het Vlaams Rampenfonds gaat de storm die vandaag over ons land trok, waarschijnlijk niet erkennen als ramp. Dat zegt Wim Claes, teamcoördinator van dat fonds. Om erkend te worden als ramp, moeten windsnelheden gemeten worden van 120 km/uur. Bij het KMI is de hoogst gemeten waarde momenteel 119 km/uur. Die werd gemeten in Deurne.

Claes wijst er vandaag ook op dat sinds de wijziging van het betreffende decreet particulieren die schade hebben geleden zich in eerste instantie moeten wenden tot hun verzekeraar en dus niet meer bij het Rampenfonds aankloppen. Het fonds is wel nog verantwoordelijk voor bijvoorbeeld landbouwschade.

In Antwerpen, waar de storm bijzonder zwaar huishield, heeft gouverneur Cathy Berx voorlopig nog geen aanvragen gekregen om de storm van vandaag als ramp te laten erkennen, maar dat kan de volgende dagen natuurlijk nog veranderen. Haar kabinet wijst erop dat gemeentebesturen alle schademeldingen moeten verzamelen en aan de gouverneur moeten vragen de procedure tot erkenning op te starten. Wie schade geleden heeft, kan best aangifte doen bij zijn gemeente én zijn verzekeringskantoor. Indien de overheid de storm als ramp erkent, zijn voor een financiële tegemoetkoming bewijsstukken als foto’s en facturen nodig.

bron: Belga