Open Vld gekant tegen de doorstartbanen van N-VA

Open Vld gekant tegen de doorstartbanen van N-VA

Het N-VA-voorstel om het voor werkgevers makkelijker te maken om hun werknemers tijdelijk ‘uit te lenen’ aan een andere werkgever, valt bij coalitiepartner Open Vld op een koude steen. “Dit wetsvoorstel brengt niets bij. Vandaag kan al wat meneer Spooren wil”, reageert Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. N-VA-Kamerlid Jan Spooren dient deze week nog een wetsvoorstel in om het verbod op ‘terbeschikkingstelling van werknemers’ gevoelig te versoepelen. Wie nu tijdelijk een andere job wil doen moet “omwille van rigide regels” verlof zonder wedde vragen of ontslag nemen, zegt hij. Concreet pleit de N-VA’er voor ‘doorstartbanen’: als werknemer en werkgever onderling overeenkomen, kan de werknemer tijdelijk voor een andere werkgever gaan werken. Het arbeidscontract wordt dan tijdelijk geschorst, maar automatisch geheractiveerd als de tijdelijke tewerkstelling stopt.

Open Vld is daar niet voor gewonnen. “Wij vinden dit geen goed wetsvoorstel, omdat het niets bijbrengt”, zegt Kamerlid Egbert Lachaert. Volgens hem kunnen werkgevers nu al gewoon werknemers uitlenen. “Er is een principieel verbod op terbeschikkingstelling, maar na een wetswijziging in 2003 is dit verbod een papieren verbod geworden”, zegt hij. “Werkgevers kunnen vandaag al werknemers detacheren of uitlenen voor zover ze verder bevoegd blijven voor de belangrijkste werkgeversbeslissingen, zoals sancties of ontslag. Als dat op papier overeengekomen wordt, is er geen enkel wettelijk belet.”

Lachaert ziet efficiëntere oplossingen voor een betere arbeidsmobiliteit. Hij pleit onder meer voor een hervormd ontslagrecht, zodat een werknemer die voor een andere job kiest, niet alle opgebouwde rechten verliest. Extralegale voordelen moeten bovendien minder gekoppeld zijn aan anciënniteit, besluit de Open Vld’er.

bron: Belga