Naar één justitiehuis per provincie

Het aantal justitiehuizen in Vlaanderen gaat van 14 verspreid over Vlaanderen naar 1 per provincie. Om de toegankelijkheid te garanderen zullen die justitiehuizen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes. De schaalvergroting is een van de vernieuwingen in de toekomstplannen van de Vlaamse meerderheidspartijen met de justitiehuizen. Ook inhoudelijk wordt er gesleuteld aan de werking. Zo zal de aanpak meer wetenschappelijke onderbouw (evidence based) krijgen om op die manier onder meer de kans op recidive te verkleinen. De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Vlaanderen wil van die overheveling gebruik maken om een eigen visie uit te bouwen. Nu ligt een tekst van de meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V op tafel, ingediend door Martine Taelman (Open Vld), Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V). Belga kon de tekst inkijken.
Aan de hoofddoelstellingen van de justitiehuizen verandert eigenlijk weinig. De belangrijkste taken blijven de re-integratie van daders in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en de maatschappij, en de beperking van de kans op herval.
Maar zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak komen er belangrijke bijsturingen. Zo gaat het aantal justitiehuizen van 14 verspreid over Vlaanderen naar 1 per provincie. Die organisatorische schaalvergroting sluit aan bij de organisatie van de rechtbanken en moet zorgen voor een efficiënter beheer, is de redenering. De justitiehuizen zullen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes.
Een andere nieuwigheid is dat de justitiehuizen niet langer zullen instaan voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand voor burgers. Burgers zullen met algemene vragen in de toekomst terechtkunnen in een geïntegreerd breed onthaal. Dat is een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de ziekenfondsen.
Een andere vernieuwing is dat er voortaan meer “evidence based” zal worden gewerkt. Lokale initiatieven en projecten zullen dus eerst getoetst worden op wetenschappelijk bewezen effecten. Dat moet helpen de kans op recidive te verminderen.
Ook voor de slachtoffers bevatten de plannen nieuwigheden. Zij zullen in de toekomst op een andere, meer geïntegreerde manier opgevangen worden.

bron: Belga