Koning Filip wil dat iedereen vruchten kan plukken van economische heropleving

Koning Filip wil dat iedereen vruchten kan plukken van economische heropleving

Iedereen moet mee kunnen profiteren van de opleving van onze economie. Daarom moet werk worden gemaakt van een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die boodschap heeft koning Filip vandaag gelanceerd tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de gestelde lichamen, zeg maar de autoriteiten in ons land. Ook premier Charles Michel pleitte voor maatwerk op de arbeidsmarkt. De koning stelt vast dat België blijk geeft van stabiliteit en standvastigheid. “Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld”, aldus onze vorst, die weliswaar opmerkte dat stabiliteit en immobilisme niet hetzelfde zijn. “We zijn tegelijk dynamisch en wendbaar, zowel op het economische, maatschappelijke als op het politieke vlak”.

Meteen maakte koning Filip de sprong naar de sterkere economische groei in Europa en in België. In die omstandigheden “is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving”.

Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de koning bijzondere aandacht. “Het is onze plicht alle betrokkenen – de bedrijfswereld, het onderwijs en de werkzoekenden – te helpen deze uitdaging samen op te nemen. Dit gaat ons allemaal aan”, luidde het.

De koning stond ook stil bij onze diverse samenleving. “Wanneer we de harmonie binnen de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit”, stelde de vorst. Hij verwees daarbij naar het “rijk verenigingsleven” en naar de spontane zoektocht naar oplossingen door onze landgenoten wanneer het nodig is.

Voorts blikte de koning vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en naar de parlementsverkiezingen ruim een half jaar later. “Dit zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten”, sprak koning Filip.

Opvallend: de koning noemde het ook een “goede zaak” dat Europa zich het voorbije jaar “heeft herpakt”. “Voor het eerst is een pijler van sociale rechten goedgekeurd tijdens de top in Göteborg. En er werd beslist de samenwerking met betrekking tot defensie te versterken.”

bron: Belga