Drie jaar militairen op straat kostten 140 miljoen euro

Drie jaar militairen op straat kostten 140 miljoen euro

De inzet van militairen op straat in de strijd tegen het terrorisme, die gisteren dag op dag drie jaar geleden begon, heeft in totaal al bijna 140 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit het antwoord dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in de Kamercomissie Landsverdediging gaf op vragen van Veli Yüksel (CD&V) en Kattrin Jadin (MR). Om strategische plaatsen en burgers te beschermen, besliste de federale regering in januari 2015 om militairen in te zetten. Tijdens die operatie “Vigilant Guardian” werden in 2015 per dag gemiddeld 540 militairen ingezet. In 2016, het jaar van de aanslagen in Brussel en Zaventem, steeg dat gemiddelde naar 1.020 per dag. Sedert het najaar is er een nieuwe aanpak doorgevoerd die toeliet om het aantal op straat ingezette militairen te laten dalen. Vorig jaar stonden er dagelijks gemiddeld 940 militairen op straat.

Volgende week maandag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Er zijn geruchten dat het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, het dreigingsniveau zou kunnen verlagen van drie (ernstig) naar twee (gemiddeld). Yüksel wou weten hoe minister Vandeput de ontplooiing van militairen zag bij een eventuele verlaging. De minister wil daar echter niet op vooruitlopen en merkte op dat Defensie niet beslist “over de plaatsen en mogelijkheden van ontplooiing”. “Dat gebeurt op vraag van de diensten, samen met het Crisiscentrum”, aldus Vandeput.

Kamerlid Yüksel staat achter de beslissing van drie jaar terug. “De militairen hebben zich van een lastige maar noodzakelijke taak gekweten”, zegt hij. Toch vindt hij het tijd voor een kerntakendebat.

bron: Belga