Zelfstandigen richtten al 157 buurtinformatienetwerken tegen criminaliteit op

Zelfstandigen richtten al 157 buurtinformatienetwerken tegen criminaliteit op

De voorbije jaren zijn al op 157 plaatsen in België buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z) opgericht om elkaar en de politie te informeren over veiligheidskwesties. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Vooral in Antwerpen is het systeem populair. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Bedoeling is via informatie-uitwisseling het veiligheidsgevoel in een buurt te verhogen en de sociale controle te bevorderen. Voor zelfstandige ondernemers, zoals handelaars of hoteluitbaters in een bepaalde regio, bestaat het BIN-Z.

Van de “gewone” BIN’s zijn er inmiddels 930. Met de 157 netwerken voor zelfstandigen erbij is de kaap van 1.000 inmiddels overschreden. De provincie Antwerpen is goed voor bijna de helft van alle BIN’s (487), terwijl er in Limburg nog maar 15 netwerken zijn. Ook in Wallonië (184) en Brussel (8) zijn de BIN’s nog niet zo goed ingeburgerd, maar er is daar een inhaalbeweging ingezet.

Wie een buurtinformatienetwerk wil starten, kan terecht bij de lokale politie. Die zal de nodige stappen zetten. Als de verwachtingen en doelstellingen duidelijk zijn en alle stappen doorlopen, wordt de hele buurt geïnformeerd en komt er een informatieavond. Afspraken en taken worden in een lokaal charter op papier gezet. Als het BIN dan echt van start is gegaan, kan de politie via een coördinator preventieve boodschappen naar de BIN-leden sturen.

bron: Belga