Nieuwe ondersteuning voor leerlingen met zorgnoden te snel ingevoerd

Het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met zorgnoden, dat in september 2017 van start ging, is te snel ingevoerd. Tot die conclusie komt het Departement Onderwijs en Vorming in een tussentijdse evaluatie van het M-decreet. Scholen stellen sinds dit schooljaar samen met de Centra voor Leerlingenbegeleiding vast of een leerling nood heeft aan basiszorg, verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. Voor die uitbreiding kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken van het buitengewoon onderwijs.
Het aantal zorgvragen is daardoor alvast sterk gestegen, stelt het rapport vast. Dat komt onder meer door de verruiming van de doelgroep naar kleuters type 2 en leerlingen met gedrags- en emotionele problemen. Hiervoor werden bij de budgetcontrole van 2017 wel 15,2 miljoen euro aan extra middelen vrijgemaakt.
Het rapport stelt voorts vast dat de voorbereidingen voor het nieuwe ondersteuningsmodel pas begin 2017 van start zijn gegaan. Het aanwervingsproces kon veelal pas laat in de zomervakantie van start gaan, wat volgens het Departement heeft geleid tot grote onzekerheid bij de personeelsleden in het buitengewoon onderwijs. Het Departement wijst erop dat de sociale partners daarvoor hadden gewaarschuwd.
Er was ook weinig tot geen tijd om nog voor de start van het schooljaar na te denken over de ondersteuningsvragen en over de concrete invulling van de ondersteuning. Die dialoog moest daardoor in veel gevallen nog na de start van het schooljaar beginnen.
“Het water staat kinderen, ouders en leerkrachten aan de lippen”, concluderen sp.a-fractieleider Joris Vandenbrouck en sp.a-onderwijsspecialist Caroline Gennez uit het rapport. “Nog langer watertrappelen is geen optie, minister van Onderwijs Hilde Crevits moet dringend ingrijpen. De overhaaste invoering laat geen andere keuze dan nu snel extra mensen en middelen te investeren zodat geen enkel kind de zorg moet ontberen die het nodig heeft. Wij aanvaarden niet dat ouders en kinderen nog langer onzeker moeten zijn of ze de ondersteuning zullen krijgen waar ze recht op hebben.”
Elisabeth Meuleman van Groen is allesbehalve verrast: “Mijn mailbox wordt overspoeld met noodkreten over het M-decreet. We proberen Hilde Crevits al maanden aan het verstand te brengen dat dit niet de manier is om inclusief onderwijs aan te pakken. Maar de minister blijft stoïcijns doof. Nu ze ook vanuit haar eigen administratie slechte punten krijgt, zal ze niet anders kunnen dan conclusies trekken.”

bron: Belga