Groen en Ecolo apart naar de kiezer in Molenbeek

Groen en Ecolo apart naar de kiezer in Molenbeek

De partijen Groen en Ecolo hebben beslist om niet samen naar de kiezer te trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018, dat maakt de Molenbeekse schepen Annalisa Gadaleta (Groen) bekend. De breuk komt er na het controversiële boek ‘Entretien à Molenbeek’ van diezelfde Gadaleta. Toch wil ze “zo snel mogelijk de vertrouwensbreuk met Ecolo herstellen”. De onenigheid tussen Groen en Ecolo brak los na het verschijnen van het boekje “Entretien à Molenbeek” in december 2016. Daarin laat Gadaleta zich kritisch uit over de moslimgemeenschap in Molenbeek. Zusterpartij en Schepen van Sociale Integratie Sarah Turine (Ecolo) distantieerden zich toen openlijk van het boekje.

Na vele discussies en een daaropvolgende vertrouwensbreuk beslisten beide partijen intussen officieel om afzonderlijk campagne te voeren. In het hele Brusselse gewest trekken Groen en Ecolo samen naar de kiezer, behalve in Molenbeek.

Het is een uitdaging die Gadaleta wil aangaan, maar voor de toekomst reikt ze wel al de hand uit naar Ecolo. “Onze ambitie blijft om het vertrouwen te herstellen en weer een gemeenschappelijk project voor Molenbeek te hebben”, aldus Gadaleta.

Of de huidige schepen voor Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie ook lijsttrekster zal worden van Groen in Molenbeek is nog niet duidelijk. “Dat is een beslissing die de Groen-leden van Molenbeek zullen nemen in de loop van de maand februari, maar ik stel me natuurlijk kandidaat om lijsttrekster te worden”, verklaart Gadaleta.

bron: Belga