Stress alleen zal niet volstaan voor zwaar beroep

Mentale en emotionele belasting ondervinden bij het uitoefenen van een beroep – stress dus – zou niet volstaan om in aanmerking te komen voor een erkenning als zwaar beroep. Dat heeft Le Soir eerder gemeld en wordt nu bevestigd bij het kabinet van pensioenminister Daniel Bacquelaine. De grote vraag is wat dat betekent voor het onderwijzend personeel. Minister Bacquelaine en de regering moeten nog de knopen doorhakken over twee belangrijke pensioendossiers: het pensioen met punten en de lijst met zware beroepen. Meest urgent is de lijst met zware beroepen. Die moet in 2019 van kracht gaan.

Concreet zou wie in aanmerking komt voor een zwaar beroep aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen of vroeger met pensioen kunnen gaan. Er is er in de commissie zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité sprake van vier criteria: fysiek zwaar werk (bijvoorbeeld lasten tillen), een belastende werkorganisatie (ploegen, nachtwerk), een verhoogd veiligheidsrisico en mentale en emotionele belasting.

Minister Bacquelaine giet de voorstellen momenteel in wetteksten. Opvallend daarbij: emotionele belasting alleen zal niet volstaan om aanspraak te kunnen maken op een zwaar beroep. Stress zal dus enkel kunnen in combinatie met andere criteria, zo bevestigt het kabinet Bacquelaine. De tekst moet wel nog goedgekeurd worden door de ministerraad.

Was al bekend: de minimumleeftijd om op vervroegd pensioen te kunnen is zestig jaar. Werknemers zouden het zwaar beroep ook vijf jaar moeten uitoefenen om aanspraak te kunnen maken op het statuut, zo luidt het.

Dat stress alleen niet zal volstaan als zwaar beroep doet vooral vragen rijzen voor het onderwijzend personeel. Universiteitsprofessoren bijvoorbeeld die stress aanhalen, zouden niet vroeger op pensioen kunnen. Maar een kleuterjuf zou dat wel kunnen, in combinatie met het criterium zwaar werk (kleuters tillen of lawaaioverlast).

bron: Belga