VBO: “Puntensysteem geen fetisj, maar globale pensioenhervorming blijft noodzakelijk”

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag een verdeeld advies uitgebracht over de eventuele invoering van het pensioensysteem met punten. Voor werkgeversorganisatie VBO is het pensioen met punten geen fetisj of een doel op zich, maar moet er wel een globale hervorming van de pensioenen komen om het systeem betaalbaar te houden. Dat laat ze na afloop van het mislukte sociaal overleg weten. Het VBO haalt er nog eens de cijfers van de studiecommissie voor de vergrijzing bij, waaruit blijkt dat de vergrijzingskosten tegen 2040 met 12,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zullen stijgen, wat overeenkomt met een additionele kost van 2,3 procent van het bbp. “Dit betekent dat we in 15 jaar tijd bijna 10 miljard euro moeten vinden om deze extra kosten te financieren. Er dreigt dan ook een onevenwicht tussen de uitgaven en de inkomsten”, aldus de werkgeversorganisatie, verwijzend naar de relatief korte loopbanen van de Belg en naar de lage tewerkstellingsgraad in ons land.

Bij een globale pensioenhervorming moet volgens het VBO de stijgende levensverwachting voldoende in rekening worden gebracht, moet werken meer lonen dan niet werken (het huidige systeem van de gelijkgestelde periodes moet dus worden herzien) en moet vroeger stoppen of langer werken ook correct vertaald worden in het pensioenbedrag dat men ontvangt.

“Pas op het einde van de hervormingsoefening moet worden uitgemaakt welk vehikel het meest geschikt is in functie van faciliteiten, transparantie, implementatie- en overstapkosten. De noodzaak van een pensioenhervorming staat evenwel buiten kijf en de sociale zekerheid, waarin steeds minder actieven bijdragen voor steeds meer niet-actieven, staat onder druk. Hervormingen blijven dan ook noodzakelijk”, zegt directeur-generaal Bart Buysse.

bron: Belga