Vakbonden vragen engagementen voor ze pensioendebat aanvatten

De vakbonden zijn geen voorstander van het pensioen met punten, dat ze bestempelen als “duur, ondoeltreffend en nefast voor de werknemers”, blijkt uit een gemeenschappelijk persbericht van ABVV, ACV en ACLVB. Maar vooraleer ze het debat over de toekomst van het Belgische pensioenstelsel willen aanvatten, vragen ze eerst voorafgaande engagementen. “Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven”, betreuren de bonden. Eerst en vooral vinden ze dat de vervangingsratio van het wettelijke pensioen voor werknemers “voldoende hoog” moet zijn. Ze willen ook dat de regering zich engageert om de nodige financiële middelen vrij te maken om deze doelstelling te waarborgen.

De bonden willen ook dat de besprekingen over pensioenen en over de arbeidsmarkt gelijktijdig worden gevoerd.

De regering mag volgens de bonden eveneens niet meer raken aan de stelsels van brugpensioen (SWT) en tijdskrediet en ze moet bij de berekening van het pensioen de periodes van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of brugpensioen gelijkstellen met het laatste loon.

Tot slot willen de bonden dat het nieuwe stelsel met betrekking tot zwaar werk niet gefinancierd wordt via besparingen op de pensioenen.

ABVV, ACV en ACLVB mikken duidelijk op een versterking van het wettelijk pensioen, waarbij de huidige mechanismen die het pensioenbedrag bepalen moeten worden herzien. “Deze versterking is nodig willen we een wettelijk pensioen kunnen waarborgen waarmee gepensioneerden waardig kunnen leven, zonder in de armoede te verzeilen. Dit alles moet gebeuren in een kader dat voorspelbaar, duidelijk en transparant is voor alle werknemers.”

Het stelsel nog volatieler maken is volgens de bonden geen optie. “Dit zal de bezorgdheid en ongerustheid doen toenemen.”

bron: Belga