Overwicht vrouwen in onderwijspersoneel is sinds 2014 nog toegenomen

Overwicht vrouwen in onderwijspersoneel is sinds 2014 nog toegenomen

Het aandeel vrouwen in het onderwijspersoneel in Vlaanderen is in de periode van januari 2014 tot januari 2017 nog licht gestegen van 73,01 van 74,11 procent. In absolute cijfers steeg het aantal vrouwen in het onderwijs in deze periode van 133.631 tot 137.455. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Het aandeel vrouwen verschilt sterk naargelang het onderwijsniveau. Het hoogste percentage vinden we in 2017 terug in het gewoon basisonderwijs (87,15 procent) en buitengewoon basisonderwijs (87,16 procent), HBO5 verpleegkunde (86,03 procent) en basiseducatie (85,34 procent). In het gewoon secundair onderwijs (63,52 procent), buitengewoon secundair onderwijs (69,5 procent) en secundair volwassenenonderwijs (69,05 procent) is het aandeel lager. In het hogescholenonderwijs daalt het verder tot 58,89 procent. In het deeltijds kunstonderwijs is 59,85 procent vrouwen aan de slag. Van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) aan universiteiten is slechts 26,53 procent een vrouw. Bij het assisterend academisch personeel (AAP) is dat 54,5 procent.

bron: Belga