“Brussel mag niet langer gijzelaar zijn van twee gemeenschappen of 19 burgemeesters”

Brussel mag niet langer gijzelaar zijn van twee gemeenschappen of 19 burgemeesters

Als het van Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi afhangt, wordt Brussel niet meer beschouwd als een samengaan van twee gemeenschappen, een Franstalige en een Vlaamse. In een interview met Le Soir mikt Khattabi op een nieuw model voor het Brussels gewest. “Brussel mag niet langer de gijzelaar zijn van twee gemeenschappen of negentien burgemeesters”, aldus de groene kopvrouw. “De oorspronkelijke denkfout bestaat erin dat Brussel is samengesteld uit twee gemeenschappen”, zegt Khattabi. “Er is een regionaal feit dat we voor eens en voor altijd moeten aanvaarden”. Ze wil het verschil tussen gewest en gemeenschap opheffen. “Geen nood meer aan een Franstalige Gemeenschapscommissie, een Vlaamse Gemeenschapscommissie, een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het gewest neemt het beleid in handen voor de Brusselaars, niet langer voor de Franstaligen en Nederlandstaligen”, legt ze uit.

Tegelijkertijd fileert ze de cumul tussen een mandaat als Brussels parlementslid en burgemeester, maar ook het gewicht van de gemeenten in het beleid in de hoofdstad. Khattabi wil het parlement laten bevolken door leden die geen persoonlijke belangen hebben. Ze lijkt bovendien de deur niet te sluiten voor een fusie van gemeenten of het hertekenen van een aantal gemeentegrenzen.

bron: Belga