Belfi-operaties wekken steeds meer ergernis bij moskeeën

Belfi-operaties wekken steeds meer ergernis bij moskeeën

Het project Belfi blijft beroering opwekken in de moslimgemeenschap, en meer bepaald in de moskeeën. Hun vertegenwoordigers vragen dat hun instellingen op gelijke voet worden behandeld met de andere gebedsplaatsen in het land. In het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering screenen de federale gerechtelijke politie, de lokale politie en verschillende inspectiediensten sinds 2014 het verenigingsleven. De operatie, die onder meer de intrekking van sociale uitkeringen van Syriëstrijders viseert, heeft al aanleiding gegeven tot tal van controles, onder meer in moskeeën.

Vorig jaar ontstond een polemiek rond het project toen bleek dat een Brusselse moskee een lijst moest maken van leerlingen die in de marge van religieuze activiteiten taallessen volgden of huiswerkbegeleiding kregen. De PS bond de kat de bel aan. Een vergadering met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in Sint-Joost-ten-Node leidde tot een aantal afspraken, onder meer over het oplijsten van leerlingen, maar andere problemen blijven onopgelost: controles die de allure van een politie-inval hebben, met afgesloten straten, en controles tijdens het vrijdagsgebed.

“We zijn niet tegen controles, maar we vragen dat die respectvol zouden gebeuren. Deze acties worden blindelings gevoerd. Wij willen alle gevraagde documenten overhandigen, maar waarom moet dat gebeuren op het moment van het gebed? Kan men ons niet waarscuwen en ons toelaten ons voor te bereiden? We hebben al tal van brieven geschreven om onze situatie toe te lichten”, zegt Younès Chikri. De vertegenwoordigers van de Brusselse moskeeën wijzen ook op de gevoelige context waarin de controles plaatsvinden. Als gevolg van de terreuraanslagen ligt de moslimgemeenschap onder het vergrootglas.

De resultaten van de Belfi-controles blijven een heet hangijzer. Tussen januari 2016 en oktober 2017 zijn 202 organisaties gecontroleerd: van crèches, horecazaken en sportclubs over scholen tot 42 gebedshuizen. Drieënvijftig etablissementen zijn gesloten en 180 inbreuken vastgesteld: zwartwerk, drugs, het ontbreken van boekhoudkundige documenten, urbanistieke problemen,… De minister van Justitie heeft geen enkele link met radicalisme of terrorisme naar voren geschoven.

bron: Belga