‘3D geprinte implantaten niet aangetoond beter, veiliger of meer kosteneffectief’

'3D geprinte implantaten niet aangetoond beter

Er is geen overtuigend bewijs dat 3D-geprinte implantaten minstens even veilig en doeltreffend zijn als de ‘klassieke’ producten. Onderzoekers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelden vast dat de bewezen voordelen voor de patiënt (minder risico op complicaties, beter resultaat na chirurgie, enz…) momenteel nog zeer beperkt zijn. Op dit moment is er evenmin bewijs dat 3D-printen besparingen zouden opleveren voor de gezondheidszorgverzekering, aldus het KCE in een dinsdag verschenen studie. In de medische sector kent 3D-printen de laatste jaren een toenemende belangstelling en groei. Bij die techniek wordt een product in laagjes door een printer opgebouwd, op basis van een computerbestand. 3D-printen wordt vooral in de orthopedie en de tandheelkunde steeds meer gebruikt.
Volgens de voorstanders zou het gebruik van 3D-implantaten de duur van de operatie inkorten, met een minder vermoeid chirurgisch team dat minder fouten maakt. Daarnaast zouden de ziekenhuizen kosten besparen omdat de operatiezalen minder lang worden ingenomen. De KCE-onderzoekers vonden hiervan echter geen unanieme bevestiging. Het is niet aangetoond dat ze beter, veiliger of meer kosteneffectief zijn dan de ‘klassieke’ implantaten. Er is meer evidentie nodig, aldus het KCE in een persbericht.
Het KCE beveelt aan om het gebruik van deze nieuwe hoogrisico-3D-implantaten eerst te beperken tot gespecialiseerde centra en daarbij wetenschappelijke data te verzamelen.
“De terugbetaling van een 3D-implantaat aan een hogere prijs dan het bestaande alternatief is in principe enkel mogelijk als de fabrikant kan aantonen dat zijn 3D-hulpmiddel beter is dan dit alternatief. Indien de fabrikant de werkzaamheid nog niet kon aantonen of indien de gevraagde prijs te hoog is, kan het RIZIV de terugbetaling weigeren. In dat geval kan de kost van het implantaat aan de patiënt worden aangerekend of is het mogelijk dat het ziekenhuis deze draagt. Dit is ook het geval indien de fabrikant ervoor kiest om (nog) geen terugbetalingsdossier bij de ziekteverzekering (RIZIV) in te dienen.”
Het RIZIV zou de veilige 3D-hulpmiddelen waarvoor de toegevoegde waarde (nog) niet is aangetoond, toch kunnen terugbetalen, maar aan hetzelfde bedrag als dat van het reeds bestaande ‘klassieke’ alternatief.

bron: Belga