Vlaanderen wil structurele files weg in 2030

Vlaanderen wil structurele files weg in 2030

Tegen 2030 moeten de structurele files op het snelwegennet zijn weggewerkt. Dat staat in het ontwerp van Mobiliteitsplan dat de Vlaamse regering dit voorjaar moet goedkeuren. De stiptheid van de treinen moet tegen dan stijgen tot 95 procent, die van bussen en trams tot 80 procent. Het Mobiliteitsplan, dat naast het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – of betonstop – moet komen, is al jarenlang in opmaak. In 2011 werd het project opgestart, na een grootscheepse enquête over mobiliteit bij de Vlaamse bevolking. In de loop van de komende maanden zou het nu toch definitief worden goedgekeurd, waarna het parlement moet zorgen dat ook de komende legislaturen de hoofdlijnen respecteren.

Het plan telt enkele opvallende doelstellingen. Zo moet tegen 2030 meer dan 50 procent van de bevolking en meer dan 60 procent van de bedrijven op een goed bereikbare plaats gevestigd zijn. Minstens 40 procent gaat op een duurzame manier naar het werk en in Antwerpen en Gent zelfs 50 procent. Al die doelstellingen dienen er samen voor te zorgen dat de verzadiging van de snelwegen onder de 80 procent blijft, wat structurele files verhindert.

Volgens het Mobiliteitsplan moet er ook sowieso een kilometerheffing komen voor personenwagens en moeten elke vorm van fiscaliteit een voordeel geven aan milieuvriendelijke wagens. Ook het parkeerbeleid moet voorrang geven aan duurzame vervoersmodi.

Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken moet de stiptheid drastisch omhoog en moet de reistijd van deur tot deur met minstens een vijfde omlaag. Er komt voor heel Vlaanderen bovendien een centraal dataplatform, met info over onder meer verkeersdrukte, openbaar vervoer en vrije parkeerplaatsen.

Om de veiligheid te verhogen, tot slot, dienen de verschillende vormen van vervoer zoveel mogelijk van elkaar te worden gescheiden. Waar dat niet mogelijk is moet de maximumsnelheid zo laag mogelijk liggen.

bron: Belga