Huisvestingsmaatschappijen: “Pas regels aan om zonnepanelen op sociale woningen mogelijk te maken”

“Momenteel maakt de regelgeving het niet mogelijk om de investering in zonnepanelen te recupereren”, zegt Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). De VVH reageert hiermee op de berichtgeving vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad over het ontbreken van zonnepanelen op sociale woningen. De Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) roepen de Vlaamse regering op om dringend het “split-incentive” model voor investeringen in zonnepanelen en andere hernieuwbare energie mogelijk te maken. De VVH stoort zich aan de teneur in de berichtgeving die suggereert dat de SHM’s geen zonnepanelen zouden ‘willen’ leggen. “Het is door het ontbreken van het nodige regelgevende kader vanuit de Vlaamse overheid dat minstens 20.000 gezinnen in sociaal wonen nog geen zonnepanelen hebben”, aldus de VVH in een persmededeling.

De VVH lanceerde naar eigen zeggen begin 2016 het “split-incentive” model om investeringen in zonnepanelen mogelijk te maken. Concreet wordt de investering betaald door een deel van de bespaarde energiekost. Hierdoor is de operatie niet verlieslatend voor de SHM. Wat overblijft is winst voor de huurder. “Dit is een ‘triple win-systeem’, omdat het winst is voor huurder, verhuurder en de hele samenleving in de vorm van duurzaamheid”, zegt Björn Mallants.

Minstens 20.000 woningen zouden volgens VVH makkelijk binnen het jaar uitgerust kunnen worden met zonnepanelen. VVH zegt dit bepleit te hebben op de kabinetten van ministers van Wonen Liesbet Homans (N-VA) en van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

bron: Belga