Brussels hof van beroep laat Soedanees vrij uit gesloten centrum, DVZ gaat in cassatie

De kamer van inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep heeft de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. Dat schrijft BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Die stapt naar het Hof van Cassatie tegen het arrest. Volgens BX1 besliste de KI om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling.

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft kennis genomen van het arrest, en stapt naar het Hof van Cassatie. “We menen dat de beslissing van de rechtbank niet overeenkomt met beslissingen van andere rechters in gelijkaardige zaken”, zegt woordvoerster Dominique Ernould.

bron: Belga