93 OCMW’s krijgen subsidies voor de creatie van doorgangswoningen

93 OCMW's krijgen subsidies voor de creatie van doorgangswoningen

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) steunt 93 OCMW’s in de creatie van doorgangswoningen. Dat zijn woningen die een OCMW voor maximaal 1 jaar verhuurt aan wie behoeftig is of in bestaansonzekerheid leeft. Ducarme trekt daarvoor 4,73 miljoen euro uit. Je hoeft geen begunstigde van het OCMW te zijn om een doorgangswoning te kunnen huren. De woning is bedoeld voor mensen van wie de eigen woning onbewoonbaar verklaard is, met een gezinsconflict kampt of om een andere reden geen dak meer boven zijn hoofd dreigt te hebben.

De bewoningsovereenkomst wordt afgesloten voor maximaal 6 maanden, en kan één keer worden verlengd. In deze periode zorgt het OCMW voor een begeleiding van de begunstigden om een eigen woonplaats te vinden op lange termijn en hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Op de projectoproep ‘doorgangswoningen’ om OCMW’s te ondersteunen in de bouw, renovatie en inrichting van zulke woningen reageerden 132 OCMW’s, die samen 244 dossiers indienden. Daarvan heeft Ducarme 93 OCMW’s geselecteerd die een subsidie zullen krijgen.

bron: Belga