Zeven op de tien gecontroleerde zonnecentra nog altijd in overtreding

Zeven op de tien gecontroleerde zonnecentra nog altijd in overtreding

Zeven op de tien zonnecentra die in België gecontroleerd werden zijn nog altijd niet volledig in orde met de regelgeving. Dat blijkt uit cijfers die Kris Peeters (CD&V), minister van Consumenten, vandaag heeft bekendgemaakt. De resultaten zijn wel al beter dan in 2016, toen zelfs meer dan negen op de tien centra niet in orde waren. De minister spreekt dan ook van “voorzichtig positieve resultaten”. Kris Peeters had een jaar geleden aangekondigd dat er meer controles op zonnecentra zouden komen, nadat was gebleken dat in 2016 slechts 6,5 procent van de 199 gecontroleerde centra in orde was. Bovendien kwamen er striktere regels. Zo is het sinds 1 december verplicht om een gezondheidswaarschuwing te vermelden aan het onthaal en in alle cellen van een zonnecentrum.

In 2017 steeg het aantal controles naar (voorlopig) 266. En dat striktere toezicht lijkt ook iets betere resultaten op te leveren. Het aantal onderzochte centra dat volledig in orde was steeg duidelijk, maar bevindt zich wel nog altijd maar op 29 procent. De overige 71 procent had bijvoorbeeld zonnebanken met te hoge stralingswaarden, gaf gebrekkige informatie aan nieuwe consumenten of liet minderjarigen toe.

Bij 22 zonnecentra werden zonnebanken verzegeld omdat de stralingswaarden te hoog waren. In 19 gevallen werden zelfs volledige zonnecentra verzegeld. Die centra kunnen wel weer openen als bij een nieuwe controle blijkt dat ze volledig in regel zijn. Voorts werden tijdens de controles ook 186 pro justitia’s uitgeschreven. “Er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten ondermaats”, zo zegt Kris Peeters in een reactie. “We zullen op een intensieve manier blijven controleren. Ik laat niet toe dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen.”

bron: Belga