Beroep van vroegere boekhouder van Auschwitz tegen opsluiting verworpen

Beroep van vroegere boekhouder van Auschwitz tegen opsluiting verworpen
Beroep van vroegere boekhouder van Auschwitz tegen opsluiting verworpen

Het Grondwettelijk Hof van Duitsland heeft bekendgemaakt dat het het laatste beroep heeft verworpen van een vroegere SS’er en boekhouder van Auschwitz, Oskar Gröning (96), die aanvoerde dat hij vanwege zijn gezondheidstoestand niet kon worden opgesloten. Gröning werd in 2015 tot vier jaar cel veroordeeld wegens “medeplichtigheid” aan de moord op 300.000 Joden. Eind november dit jaar werd hij geschikt voor opsluiting verklaard, wat hij aanvocht op grond van zijn “fundamentele recht op leven”. Nu de hoogste rechtbank van Duitsland zich over de zaak heeft uitgesproken, staat niets zijn opsluiting nog in de weg.

Het Grondwettelijk Hof zag geen enkele reden om aan de medische expertises te twijfelen over zijn geschiktheid voor opsluiting. Het hield ook rekening met het gewicht van de feiten waarvoor hij veroordeeld werd.

Op het proces gaf de bejaarde man een “morele fout” toe en bood hij meermaals zijn verontschuldigingen aan. De verdediging pleitte de vrijspraak, zeggend dat hij geen enkele concrete “bijdrage” aan de Holocaust leverde.

De gewezen SS’er werd beschuldigd van economische steun aan het nazibewind, omdat hij geld van gedeporteerden naar Berlijn stuurde, en van medewerking aan de selectie van nieuwkomers aan de ingang van het vernietigingskamp, om ze ofwel aan het werk te zetten ofwel meteen om het leven te brengen.

Gröning zei dat hij enkel diefstal uit de bagage van de gedeporteerden moest verhinderen en niets te maken had met de uitroeiing. Hij wees er ook op dat hij drie keer vruchteloos zijn overplaatsing naar het front had gevraagd.

Bron: Belga