Nieuw op 1 januari – Provincies vanaf Nieuwjaar gekortwiekt

Vanaf 1 januari mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn gaan naar de lokale besturen of het Vlaamse niveau, enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies. De Vlaamse regering besloot bij het begin van de legislatuur om de provincies niet volledig af te schaffen, maar ze wel serieus te kortwieken. De persoonsgebonden bevoegdheden moeten naar Vlaanderen of de lokale besturen. Ook middelen, personeel en infrastructuur verhuizen mee: niemand verliest bij de overgang zijn job, verzekerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) meermaals.
Maar wat verandert er nu concreet? Alle persoonsgebonden taken gaan over naar Vlaanderen of het lokale niveau. Het gaat om jeugd, kunst, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn. Hun bevoegdheden voor onderwijs, zoals de inrichting van volwassenenonderwijs, mogen de provincies houden. De inrichting van onderwijs is vrij, zegt de grondwet.
Een aantal voorbeelden: de sportwerking voor mindervaliden (G-sport) gaat over naar de Vlaamse overheid, net als de coördinatie van sportroutes en -paden, zoals fit-o-meters. Wat welzijn betreft gaat bijvoorbeeld het armoedebeleid van de provincies over naar Vlaanderen, provinciale rockwedstrijden worden overgenomen door het Vlaamse Poppunt. Ook gelijke kansen gaat integraal naar Vlaanderen.
In een tweede stap schakelt ook het institutionele niveau een versnelling lager. Het aantal provincieraadsleden wordt na de verkiezingen van 2018 gehalveerd van 350 naar 175, het aantal gedeputeerden vermindert van zes naar vier. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de verkiezingen: de provinciedistricten – kieskringen voor de verkiezing van de provincieraad – moeten hertekend worden.
De provinciebesturen zelf zijn in elk geval niet van plan om “in een hoekje te gaan zitten”, liet Raymond Van Loock van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) recent nog weten. De VVP schreef een ‘ambitienota’ waarin het zich opwerkt als de “streekmotor tussen het gemeentelijke en het Vlaamse niveau”.

bron: Belga