Nieuw op 1 januari – Nieuwe verlofregeling voor Vlaamse ambtenaren

Vanaf 1 januari gaat een nieuwe verlofregeling in voor zowat 27.000 Vlaamse ambtenaren. Ze zullen niet langer onbeperkt vakantiedagen mogen opsparen en enkele verschillen tussen statutairen en contractuelen worden weggewerkt. Dat de Vlaamse ambtenaren een nieuwe verlofregeling krijgen, stond al ingeschreven in het regeerakkoord. Minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) werkte vorig jaar al een conceptnota uit. Na overleg met de vakbonden en een advies van de Raad van State kan de hervorming op 1 januari ingaan.
Aan het verlof waar iedereen wettelijk recht op heeft, zoals feestdagen, moederschapsrust of ouderschapsverlof, verandert er weinig tot niets. Nieuw is wel dat ook statutairen voortaan zes dagen per jaar pleegzorgverlof zullen kunnen opnemen. Contractuelen hadden daar al langer recht op.
Ambtenaren zullen ook niet langer onbeperkt vakantiedagen kunnen opsparen. Vanaf 2018 mag een ambtenaar nog maximaal 150 dagen op de teller hebben staan. Wie bij verkiezingen moet helpen in een stembureau, krijgt de dag nadien ook niet langer een dag ‘dienstvrijstelling’.
Aan de federale thematische verloven – ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand – verandert bijna niets. De Vlaamse regering voerde eerder al het zorgkrediet af en liet de loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan uitdoven.
Tot slot worden verschillende soorten verlof ondergebracht in één gestandaardiseerd gunstverlof, waarbij de leidinggevende beslist of het verlof kan worden opgenomen. Het gaat om: 30 dagen onbetaald verlof ter voorbereiding van de verkiezingen voor contractuelen, een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ook voor contractuelen, en vier jaar onbetaald verlof voor statutairen.
De nieuwe verlofregeling geldt enkel voor de zowat 27.000 ambtenaren onder het Vlaams Personeelsstatuut. Het personeel van De Lijn valt daar bijvoorbeeld niet onder. Een uitgebreid overzicht van de nieuwe regeling is terug te vinden op 13.vlaanderen.be, het online-nieuwskanaal van en voor het personeel van de Vlaamse overheid.

bron: Belga