Soedan – “Verdediging Francken is verbijsterend”

Soedan - "Verdediging Francken is verbijsterend"

De verdediging van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) rond de terugkeer van Soedanezen is verbijsterend. Dat vindt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Volgens hem moet elke gedwongen terugkeer worden getoetst aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat verbiedt mensen bloot te stellen aan foltering. Bij CD&V is intussen te horen dat Francken “zijn politieke verantwoordelijkheid moet opnemen”. Le Soir bericht dinsdag over een vertrouwelijke nota die het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar Theo Francken stuurde. In de nota, die dateert van 24 oktober, waarschuwt het CGVS duidelijk voor de risico’s die Soedanese migranten in eigen land lopen.
Het kabinet-Francken reageerde dat iedereen artikel drie van het EVRM, het verbod op martelen, kan inroepen, maar dat ze daarvoor eerst een asielaanvraag moeten indienen. Veel Soedanezen doen dat niet in ons land, omdat ze eigenlijk naar Groot-Brittannië willen.
“De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet die toetsing echter voor elke uitwijzing uitvoeren, niet enkel als er een asielaanvraag is ingediend”, zegt Wouter De Vriendt. “Dat blijkt ook uit rechtspraak van de Raad van State. De premier heeft artikel drie op 21 december nog ‘een heilig principe’ genoemd. Je stuurt nu eenmaal geen mensen terug naar een land waar hun leven gevaar loopt.”
Volgens Freddy Roosemont, directeur-generaal van de DVZ, wordt die toetsing wel degelijk voor iedereen uitgevoerd. “Maar voor wie geen asielaanvraag heeft ingediend gebeurt dat een stuk minder uitgebreid. Het gaat dan om een summiere toetsing.” Er is volgens Roosemont niemand uitgewezen naar een regio die door het CGVS als gevaarlijk wordt omschreven.
Het asielbeleid van deze regering is volledig ontspoord, houdt Groen vol. “Terugkeer hoort er zeker bij, maar terugsturen naar folterkamers is nooit de bedoeling geweest van onze asielwetgeving. Het evenwicht is compleet zoek.”
De partij vraagt, net als onder meer PS en cdH, dat premier Charles Michel (MR) zich deze week nog komt verantwoorden voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Als die vraag uit verschillende fracties komt, kan ze niet worden genegeerd door voorzitter Brecht Vermeulen (N-VA)”, vindt De Vriendt.
Bij CD&V roert Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer zich dinsdag. “Uitwijzen mocht niet, of nu wel of geen asiel werd gevraagd”, zegt hij op Twitter. “Na week van leugens, schond Francken hiermee internationaal verdrag. Niets rechtvaardigs aan. Dit is op zich reden om politieke verantwoordelijkheid op te nemen.”

bron: Belga