Soedan – CGVS waarschuwde Francken voor risico’s die Soedanezen liepen

Een vertrouwelijke nota van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), gericht aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), waarschuwt duidelijk voor de risico’s die Soedanese migranten in eigen land lopen. De nota over de asielkwestie van Soedanezen, die al dateert van 24 oktober, staat dinsdag in Le Soir. Uit de nota blijkt dat iedereen die afkomstig is uit de regio’s van Darfoer, de Blauwe Nijl of Zuid-Kordofan, en van “niet-Arabische” origine is, automatisch het vluchtelingenstatuut krijgt, vanwege het gevaar en de aard van de conflicten. Iedereen uit dezelfde regio van Arabische origine krijgt subsidiaire bescherming. Op nationaal niveau gaf het CGVS tot dan toe automatisch subsidiaire bescherming aan iedereen van “niet-Arabische afkomst”, maar de betrokken dossiers werden bevroren in afwachting van een nieuwe evaluatie.
Het document toont volgens Le Soir duidelijk aan dat het CGVS ruime criteria had vastgelegd wat betreft Soedanezen die gevaar liepen. En dat de administratie die bevindingen klaarblijkelijk negeerde.
Het kabinet-Francken reageert in Le Soir dat iedereen het bewuste artikel 3 van het Europees mensenrechtenverdrag kan inroepen, dat repatriëring verbiedt als er risico is op onmenselijke of vernederende behandeling. Maar dat ze daarvoor een asielaanvraag moeten indienen.

bron: Belga