Europese daggrenswaarde voor fijn stof in 2017 gerespecteerd in Vlaanderen en Brussel

Europese daggrenswaarde voor fijn stof in 2017 gerespecteerd in Vlaanderen en Brussel

Voor het vierde jaar op rij wordt de Europese daggrenswaarde voor fijn stof gerespecteerd in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië wordt de daggrens vermoedelijk voor het derde jaar op rij gerespecteerd. Helemaal zeker is dat nog niet omdat er in het meetstation te Marchienne-Au-Pont op 26 december al 33 overschrijdingen van de daggrens werden gemeten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van 2017 van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De Europese daggrens voor fijn stof bedraagt 50 µg/m³ (daggemiddelde concentratie). Deze grens mag niet meer dan 35 dagen overschreden worden. De Europese jaargrenswaarden voor PM10 (40 µg/m³) werd op alle meetplaatsen gerespecteerd. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer.

Het aantal overschrijdingen van de fijnstofdaggrens in 2017 is volgens IRCEL vergelijkbaar met het aantal in 2015 en 2016. “Over een langere periode, sinds 2000, zijn zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal dagoverschrijdingen gevoelig gedaald. De laatste 3 jaar is er een stagnatie”, aldus Frans Fierens van IRCEL.

In de verkeersstations in de zogenaamde street canyons, straten omgeven door hoge bebouwing, in de grote steden en langs drukke verkeerswegen wordt de Europese grenswaarde van stikstofdioxide (NO2) van 40 µg/m³ overschreden. “De NO2-concentraties dalen in stedelijke, verkeersrijke gebieden nauwelijks. Het toenemende verkeersvolume en gereden autokilometers, het grote aandeel dieselwagens en de hogere dan wettelijk toegelaten uitstoot van stikstofoxides in realistische rijomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaken van de te hoge NO2-concentraties”, aldus Fierens.

Er waren 5 ozondagen in 2017. Een ozondag is een dag met op minstens één meetplaats in België een overschrijding van de Europese ozoninformatiedrempel van 180 µg/m³. De alarmdrempel van 240 µg/m³ werd in 2017 nergens overschreden. De ozondagen in 2017 kwamen voor in mei (1 dag) en in juni (4 dagen). In juli en augustus waren er geen ozondagen, wat volgens Fierens “vrij uitzonderlijk” is.

Ook in 2016 waren er 5 ozondagen in België. Over een langere periode neemt het aantal ozondagen bij vergelijkbare meteorologische omstandigheden af. Een uitgebreide bespreking over de luchtkwaliteit in 2017 is beschikbaar in de loop van 2018. Ook de drie gewesten publiceren dan hun jaarrapporten.

bron: Belga