Uplace – “Bereid om met burgemeesters Machelen en Vilvoorde in gesprek te gaan”

Bij de toelichting van de Vlaamse superministerraad kwam zaterdag ook even Uplace aan bod. Minister-president Geert Bourgeois richtte zich daarbij tot Vilvoorde en Machelen. “We hebben via de media vernomen dat de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen vragende partij zijn om zelf een initiatief te nemen. Wij zijn als Vlaamse regering bereid om met hen daarover in gesprek te gaan.” De voorbije week kwam het aanslepende dossier van het shoppingcentrum aan de Brusselse ring opnieuw in de aandacht. De Raad van State vernietigde bijvoorbeeld vrijdag zoals verwacht het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace.
“We hebben akte genomen van het arrest van de Raad van State dat het GRUP vernietigde”, zei Bourgeois daarover. “De Vlaamse regering wijst erop dat ze al het mogelijke heeft gedaan om de engagementen die door de Vlaamse regeringen sinds 2009 zijn aangegaan in het kader van het brownfieldconvenant, te kunnen honoreren, vanuit het principe van de rechtszekerheid.” Daarna richtte hij zich dus tot Hans Bonte en Jean-Pierre De Groef, de burgemeesters van respectievelijk Vilvoorde en Machelen.

bron: Belga