Oppositie zet Muyters onder druk over Uplace light

Heeft de Vlaamse regering en met name Philippe Muyters (N-VA) de voorbije maanden achter de schermen actief geijverd voor de realisatie van Uplace light? Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen blijkt dat alvast uit de verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep die de brownfieldconvenant opvolgt. Het kabinet van minister-Muyters ontkent dat en is de “verdachtmakingen beu”. “We hebben rond Uplace altijd puur de letter van de wet gevolgd”, klinkt het. Enkele weken geleden lekte in De Tijd het rapport van Uplace-bemiddelaar Wim Van Asschot uit met daarin het scenario van een Uplace light, een afgeslankte versie van de oorspronkelijke plannen van het veelbesproken winkelcomplex in Machelen.
Minister van Economie Philippe Muyters benadrukte toen meteen dat het ging om een rapport van een onafhankelijke bemiddelaar. Geen voorstel van hem of standpunt van de regering dus. De N-VA-minister zei ook dat hij het verslag aan zijn collega-ministers had bezorgd. Tijdens een eerdere discussie, eind september, had Muyters ook gezegd dat hij niks wist van een Uplace light en niet op de hoogte was van de gesprekken in de stuurgroep.
Maar volgens oppositiepartijen Groen en sp.a blijkt uit de verslagen van de stuurgroepvergaderingen dat er bij die stuurgroep niet alleen vertegenwoordigers van vier Vlaamse kabinetten betrokken waren (Muyters, Schauvliege, Bourgeois en Weyts, al blijkt die laatste vertegenwoordiger steevast afwezig op de vergaderingen), maar ook dat die vertegenwoordigers zouden meegewerkt hebben aan het scenario voor Uplace light.
“Minister Muyters zegt dat hij van niks wist, maar heeft achter de schermen een actieve rol gespeeld in het realiseren van het Uplace light-scenario”, concludeert sp.a-politica Katia Segers. Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska is het ook de vertegenwoordiger van Muyters die op de vergadering van 5 mei de piste “tot verkenning en bemiddeling” voor alternatieven op tafel gelegd.
Uit de verslagen zou ook blijken dat de regering bereid is bepaalde (wegen)werken voor Uplace te prefinancieren. Er zou ook een oplossing gezocht worden voor de halte Kerklaan (de treinhalte die het winkelcentrum moet bedienen, red.) omdat de vergunning voor die halte dreigt te vervallen op 4 februari.
Het kabinet-Muyters ontkent met klem dat het via zijn vertegenwoordiger in de stuurgroep geijverd heeft voor Uplace light. “We zijn die verdachtmakingen beu”, klinkt het. “Die vertegenwoordiger zit daar om de opvolging van het brownfieldconvenant voor het deel economie. Wij hebben in het dossier Uplace puur de letter van de wet gevolgd. We hebben dat altijd gedaan en zullen dat blijven doen”.
Minister Muyters is ook helemaal niet van plan een initiatief te nemen in het dossier. Het is nu vooral wachten op het verdict van de Raad van State. Als die de ruimtelijke plannen (GRUP) vernietigt, zijn er grosso modo drie scenario’s mogelijk. “Ofwel komt er niks, ofwel moet de regering een nieuw GRUP uitwerken, ofwel moet de gemeente Machelen zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan maken”.

bron: Belga