KCE vraagt op tijd te praten over passende zorg in laatste levensfase

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit er in een nieuw rapport voor dat mensen gesensibiliseerd worden om na te denken over wat ze wel of niet willen als het levenseinde nadert. Het KCE vindt het wenselijk dat mensen in de laatste levensfase hierover spreken met hun naasten, met hun huisarts en met andere betrokken zorgverleners.
Zorg aan het levenseinde is volgens het KCE-onderzoek passend, als deze beantwoordt aan de wensen en doelen van de patiënt, en comfort en levenskwaliteit biedt, zodat de patiënt zin kan geven aan zijn laatste levensfase. “Passende zorg moet dus als het ware op maat van elke individuele patiënt worden verleend. En daar wringt het schoentje, want patiënten, hun naasten en zorgverleners vinden het vaak moeilijk om over de naderende dood te praten, of sommige patiënten zijn er niet meer toe in staat.”
Het vooraf nadenken over en het vastleggen van de wensen in een voorafgaande zorgplanning (VZP) is voor het KCE een zeer goede manier om bij voorbeeld te lang doorbehandelen te voorkomen. “Idealiter wordt deze VZP zelfs besproken voor men ernstig ziek wordt, bij voorkeur met de huisarts, en kan dit schriftelijk worden vastgelegd in het patiëntendossier. Ze kan nadien onbeperkt worden aangepast, telkens wanneer de patiënt dat wenst.”
Het KCE is er voorstander van om VZP’s via het elektronisch patiëntendossier toegankelijk te maken voor alle artsen die een beslissing moeten nemen, als de patiënt dit niet meer kan.
“Het moet normaal worden om over je levenseinde te praten, over wensen en verwachtingen en over andere opties dan alleen verder behandelen. Het gaat in de laatste levensfase niet alleen om het toepassen van zoveel mogelijk geneeskunde en dus levensverlenging. Belangrijk is aan de patiënt de nodige zorg, comfort, levenskwaliteit en aanwezigheid te bieden, zodat hij zin kan geven aan zijn laatste levensfase.”

bron: Belga