Bonden waarschuwen: cipiersstaking zoals 2016 niet uitgesloten

Bonden waarschuwen: cipiersstaking zoals 2016 niet uitgesloten

Een nieuwe overlegronde tussen Justitie en de cipiersvakbonden heeft de kloof tussen beide partijen enkel maar verdiept. “Schandalig”, “we voelen ons bedrogen”, “de speeltijd is voorbij”, zo reageren de socialistische en christelijke vakbondsafgevaardigden na het overleg. Op 9 januari zitten beide overheidsvakbonden samen om een actieplan op te stellen. Daartegen verwachten ze concrete voorstellen van de overheid. “Een staking zoals in 2016 valt niet uit te sluiten”, klinkt het. Na een maandenlang staking in de voornamelijk Franstalige gevangenissen sloot minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met de vakbonden een akkoord dat onder meer voorzag in een andere manier van werken voor het gevangenispersoneel. In ruil daarvoor zouden er extra aanwervingen gebeuren. “Na anderhalf jaar slaagt men er echter niet in om dit protocol uit te voeren”, zegt ACOD’er Gino Hoppe. “Dit is een van de schandaligste zaken die ik al heb meegemaakt. Vandaag hebben we opnieuw drie uur rond de pot gedraaid.”

Het vertrouwen in Geens lijkt gesmolten als sneeuw voor de zon. “Ik hoopte op verandering na Turtelboom (vorige minister van Justitie, nvdr.). Maar nu zitten we met een minister die zich aan geen enkel woord houdt”, zegt Hoppe. Bij Filip Dudal, zijn collega van ACV, valt eenzelfde geluid te horen. “De minister slaagt er niet in om een voorstel, dat nochtans gedragen wordt door de voltallige regering, af te ronden. We blijven in cirkeltjes draaien.”

Dus voeren de vakbonden de druk op. Op 9 januari zitten ze samen om een actieplan vast te leggen. “Tegen die datum verwachten we een geschreven voorstel van zowel Justitie als het budget. Zo niet, dan dreigt eenzelfde situatie zoals in 2016”, klinkt het bij Dudal en Hoppe.

bron: Belga