Doelen voor duurzame ontwikkeling in gevaar

Doelen voor duurzame ontwikkeling in gevaar

België zal bij voortzetting van het huidige beleid bijna de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen niet halen. Dat staat in het nieuwste duurzaamheidsrapport van het Federaal Planbureau, waarover De Standaard en Le Soir vandaag schrijven. In het rapport van het Planbureau wordt nagegaan in hoeverre België erin slaagt de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties waar te maken. “De huidige trends gaan over het algemeen in de goede richting, maar blijven ver verwijderd van de becijferde doelstellingen, als die al door de overheid zijn vastgesteld”, schrijven de onderzoekers.

België heeft zich ertoe verbonden vooruitgang te boeken op 34 indicatoren. Voor de helft daarvan bestaan cijfermatige doelstellingen, voor de andere helft niet. Van de 17 kwantificeerbare doelstellingen gaan er 5 in de goede richting, en 11 niet. Voor één indicator is de evaluatie onmogelijk. Van de 17 niet-kwantificeerbare doelen gaan er 7 in de goede richting en 3 niet. Voor 7 is de evolutie onduidelijk.

Van de 34 doelstellingen komen er dus 14 in het gedrang. Twee doelstellingen die België niet zal halen, betreffen roken en broeikasgasuitstoot. Ook wat betreft het armoede­risico en de schuldenlast knipperen er alarmlichten.

België slaat internationaal geen slecht figuur. In een rangschikking staat ons land op de twaalfde plaats. België scoort het slechtst op het vlak van milieu, en het best wat betreft sociale materies.

bron: Belga