Brusselse OCMW’s krijgen half miljoen om winteropvang te versterken

Brusselse OCMW's krijgen half miljoen om winteropvang te versterken

De Brusselse regering heeft beslist om een budget van 500.000 euro ter beschikking te stellen van de OCMW’s om de begeleiding van daklozen in het Brussels gewest kwalitatief en kwantitatief te versterken. “Het betaamt niet voor een Gewest als het onze om mensen te laten ronddolen in onze stations en in onze parken. Dat geeft een zeer droevig beeld van onze metropool en creëert een mensonwaardige situatie in de hoofdstad van Europa. Het was mijn voornaamste betrachting om te vermijden dat wie dan ook deze winter op straat moet slapen. Die belofte kom ik na”, stelt minister-president Rudi Vervoort. Vervoort had eind september voorgesteld om 500.000 euro vrij te maken om een opvangcentrum te financieren voor migranten die zich in de buurt van het Noordstation en het Maximiliaan bevonden. Tijdens de ministerraad van maandag bevestigde de minister-president dat hij een maatregel wilde nemen om de winteropvang wegens het gebrek aan middelen bij de bestaande opvangstructuren te versterken. Hij had daartoe een budget van 500.000 euro voorbehouden, in afwachting van een eventuele samenwerking met andere beleidsniveaus.

De ministerraad koos de Federatie van Brusselse OCMW’s uit als partner om die beslissing ten uitvoer te brengen. Zij moet de toegekende subsidie gebruiken om met de OCMW’s en actoren van haar keuze de begeleiding van daklozen in het Brussels gewest kwalitatief en kwantitatief te versterken – onder meer het aantal voorziene bedden, de dagelijkse duur van de begeleiding, en de verlenging van de opvang en de versterking van de diensten die overdag sociale en gezondheidshulp en juridische bijstand bieden.

bron: Belga