Wie auto uitleent aan dronken bestuurder kan die auto straks verliezen

Wie auto uitleent aan dronken bestuurder kan die auto straks verliezen

Wie zijn auto uitleent aan een dronken bestuurder, kan die auto straks voorgoed kwijtspelen. De meerderheid werkt aan een wetsvoorstel waardoor politierechters de auto verbeurd kunnen verklaren. Dat schrijft De Morgen. Al jaren klagen politierechters dat verkeerscriminelen bewust met andermans auto rondrijden, omdat ze zo een deel van hun straf kunnen ontlopen na overtredingen. De eigendom van een derde partij kan immers niet verbeurdverklaard worden.

Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) kwam daarom vorig jaar met het voorstel om een geleende wagen toch te kunnen verbeurdverklaren. Minister van Justitie en partijgenoot Koen Geens toonde zich alvast een voorstander. Maar de coalitiepartners Open Vld en N-VA zagen dat niet zitten. Zo zou volgens hen ook wie te goeder trouw handelt, gestraft worden voor het gedrag van een ander.

Op voorzet van N-VA lijkt de meerderheid nu op weg naar een doorbraak. “Want verkeerscriminelen mogen er niet licht vanaf komen”, zegt Daphné Dumery (N-VA). Haar voorstel houdt rekening met twee scenario’s. Stel dat een familielid, een vriend of de leasingmaatschappij te goeder trouw handelt en ervan uitgaat dat de chauffeur in orde is, dan zal de uitlener niet bestraft worden. De rechter kan dan wel ‘een verbeurdverklaring bij equivalent’ uitspreken. De chauffeur zelf krijgt dan een boete die overeenkomt met de waarde van de auto waarmee hij rijdt.

Is de uitlener wel op de hoogte dat de chauffeur niet in het bezit is van een rijbewijs of dronken instapt, dan kan zijn auto verbeurdverklaard worden en verliest hij die dus. CD&V vindt het een degelijk voorstel van N-VA. Ook Open Vld wil het verder bestuderen.

bron: Belga