Manifestatie van agenten van civiele bescherming in Brussel

Manifestatie van agenten van civiele bescherming in Brussel

Meerdere tientallen agenten van de civiele bescherming, leden van de socialistische vakbonden ACOD-CGSP, verzamelden deze middag aan station Brussel-Centraal om te protesteren tegen de hervorming die is opgezet door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en in 2019 in voege moet treden. “Deze hervorming stelt problemen”, aldus Alex Neuprez, CGSP-afgevaardigde en adjunct van de eenheid Ghlin (Henegouwen). “Zo wordt onder meer voorzien het aantal beambten met 35 tot 40 procent te beperken voor een dienst die zowat 450 beroepsmensen telt. Wie niet wordt overgenomen zal moeten muteren naar andere diensten. Vervolgens voorziet de hervorming een wijziging van statuut en een wijziging van de uurroosters. Vandaag werken we met een wachtdienst van 24 uren (van 08.00 tot 08.00 uur). Dat zou wijzigen naar 12.40 uren (van 07.00 tot 19.40 uur voor de dagdienst), wat de facto leidt tot een verhoging van het aantal te verzekeren shifts en dus van het aantal woon-werk verplaatsingen.”

De socialistische vakbondsman wijst ook naar de beoogde afschaffing van het voorafgaand verlof aan 58 jaar en het behoud van twee van de zes huidige kazernes: Brasschaat (provincie Antwerpen) en Crisnée (provincie Luik). De beambten van de kazernes van Bergen-Ghlin, Libramont, Jabbeke en Liedekerke zouden muteren naar de twee resterende kazernes. “Beeld je eens in: bij een ramp in Henegouwen, de Waalse provincie met het hoogste aantal Seveso-bedrijven, moeten de medewerkers uit Crisnée komen. Ze zijn twee uur onderweg. Dergelijke maatregelen brengen de veiligheid van de burgers in gevaar.”

De optocht trok naar het Fontainasplein, waar omstreeks 13.30 uur een interne vergadering startte in het vakbondsgebouw. Na afloop van de manifestatie begaven meerdere deelnemers zich naar metrostation Maalbeek, waar ze hulde brachten aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en aan de medewerkers van de civiele bescherming die daar werden ingezet.

bron: Belga